உங்கள் கருத்தை தனித்துக் காட்ட..

ப்ளாக்கர் வலைப்பதிவுகளில்  நம்முடைய கருத்துக்களை (Author’s Comments) மட்டும் தனித்துக் காட்டுவது எப்படி? என்று பார்ப்போம். இதை செய்வதால் பதிவர்களின் கருத்துக்களையும், வாசகர்களின் கருத்துக்களையும் பிரித்துக் காட்டலாம்.


நம்முடைய கருத்துக்களை மட்டும் வேறு கலரில் கொடுக்கலாம், அல்லது Background Image-ஐ நமக்கு பிடித்தவாறு வைக்கலாம்.

செய்முறை:

1. முதலில் Blogger Dashboard => Design => Edit Html செல்லுங்கள்.

Download Full Template என்பதை கிளிக் செய்து ஒரு காப்பி எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள். நாம் டெம்ப்ளேட்டில் மாற்றம் செய்யும் போது தவறு ஏதாவது ஏற்பட்டால் மீண்டும் அதை Upload செய்து கொள்ளலாம்.

2. Expand Widget Templates என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
3. பிறகு


]]></b:skin>

  என்ற Code-ஐ தேடி அதற்கு முன்னால் பின்வரும் Code-ஐ Paste செய்யவும்.

 

.comment-body-author {
background: #ffffff;
border: 2px solid #666666;
padding: 5px;
}

 

**கலரை உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்றவாறு மாற்ற மேலே உள்ள Code-ல் #ffffff என்ற Hexadecimal Code-ஐ மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.
Hexadecimal Codes for colours:

FFB2B2 FF9999 FF6666 FF4D66 FF6699
FF6633 FF4D33 FF3333 FF334D FF3366
FF4D00 FF3300 FF0000 FF0033 FF0066
E53300 E53333 E50000 E50033 E50066
CC3333 CC3300 CC0000 CC0033 FF7F7F
FF997F FFB299 FFCC99 FFE599 FFE500
FF4C4C FF664C FF7F66 FF9966 FFB266
FF4C00 FF6600 FF7F00 FF9900 FFB200
E54C00 E56600 E57F00 E59900 E5B200
E54C4C E5664C E57F66 E59966 FFCC00
FFFFCC FFFFB2 FFE5B2 FFCC7F E5E500
E5FF99 FFFF99 FFE599 FFCC66 E5CC00
E5FF66 FFFF66 FFE566 FFCC33 E5E566
E5FF00 FFFF00 CCFF99 B2FF7F 99FF7F
CCFF66 99FF66 99FF99 7FFF99 7FFFB2
CCFF00 7FFF66 66FF66 66FF7F 66FF99
99FF00 66FF00 00FF00 00FF66 00FF99
66E500 33E500 00E500 00E533 00E566
66CC00 33CC00 00CC00 00CC33 00CC66
99B200 66B200 33B200 00B200 00B233
99E500 99CC00 99FFFF 99FFF0 99FFE5
66E5FF 66F0FF 66FFFF 66FFF0 66FFE5
00E5FF 00F0FF 00FFFF 00FFF0 00FFE5
66F0F0 33F0F0 00F0F0 00F0E5 00F0CC
B2F0FF 66E5E5 33E5E5 00E5E5 00E5CC
B2E5FF CCE5FF B2FFFF 99B2E5 B2CCE5
99CCFF 7FB2FF 99B2FF 7F99FF 9999FF
6699FF 667FFF 6666FF 4C66FF 7F4CFF
3399FF 3366FF 3333FF 4C33FF 664CFF
0066FF 0033FF 0000FF 3300FF 6600FF
0066CC 0033CC 0000CC 3300CC 6600CC
0066B2 0033B2 0000B2 3300B2 6600B2
9F99FF 9F99E5 B2CCFF CC99FF E5B2FF
9F7FFF 9F66FF 9F7FCC 9F66CC CC66FF
8F00FF 9F00FF 9F00E5 9F00CC CC00FF
7300E5 7F00E5 7F00CC 7F00B2 B200E5
7F33E5 7F33CC 7F33BF 663399 9900CC
CCB2FF E566FF FF66FF FF66E5 FF66CC
E599FF E500FF FF00FF FF00E5 FF00CC
FF99FF CC00E5 E500E5 E500CC E500B2
FF99E5 FF99CC B200CC CC00CC CC00B2
E5E5FF F2E5FF FFE5FF FFE5F2 FFE5E5
E5F2FF F2F2FF FFF2FF FFF2F2 FFF2E5
E5FFFF F2FFFF FFFFFF FFFFF2 FFFFE5
D9F2F2 E5F2F2 F2F2F2 F2F2E5 F2F2D9
CCE5E5 D9E5E5 E5E5E5 E5E5D9 CCD9D9
CCD9CC D9D9D9 D9CCD9 C0CCCC D9D9CC
B2C0C0 C0CCC0 CCCCCC CCC0CC CCCCC0
99B2B2 B2C0B2 C0C0C0 C0B2C0 C0C0B2
8C9999 99B299 B2B2B2 B299B2 B2B299
997F7F 997F99 7F7F7F 7F997F 7F7F99
7F6666 7F667F 666666 667F66 66667F
664C4C 664C66 4C4C4C 4C664C 4C4C66
4C3333 4C334C 333333 334C33 33334C
330000 330033 000000 003300 000033
8C998C 999999 998C99
**கலரை மாற்றுவதற்கு பதிலாக Background Image வைக்க, மேலே உள்ள Code-ல் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள 
background: #ffffff; என்பதை நீக்கிவிட்டு 
 background: url(http://DIRECT_LINK_OF_THE_IMAGE.jpg) ; என்ற Code-ஐ Paste செய்யவும்.

http://DIRECT_LINK_OF_THE_IMAGE.jpg என்பது நீங்கள் வைக்கப் போகும் படத்தின் URL.

4. பிறகு Save Template என்பதை க்ளிக் செய்யவும். 
 
5.  பிறகு கீழுள்ள Code-ஐ தேடவும்.
 

<data:commentPostedByMsg/>

</dt>

<b:if cond='data:comment.author == data:post.author'>
<dd class='comment-body-author'>
<p><data:comment.body/></p>
</dd>
<b:else/>

<dd class='comment-body'>

<b:if cond='data:comment.isDeleted'>

<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>

<b:else/>

<p><data:comment.body/></p>

</b:if>

</dd>

</b:if>

<dd class='comment-footer'>

<span class='comment-timestamp'>

<a expr:href='"#comment-" + data:

comment.id' title='comment permalink'>

<data:comment.timestamp/>

</a>

<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>

</span>

</dd>

</b:loop>

</dl>

 மேலே உள்ள Code-ல் கருப்பு நிறத்தில் உள்ள Code-ஐ தான் தேட வேண்டும். சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள Codes நீங்கள் புதிதாக சேர்க்க வேண்டும். கவனமாக செய்யவும்.

6. பிறகு Save Template என்பதை க்ளிக் செய்யவும்.

இனி உங்கள் கருத்துக்கள் மட்டும் தனித்து காட்சி அளிக்கும்.
இதையும் படிங்க:  பதிவிற்கு தொடர்பில்லாத தலைப்பு

42 thoughts on “உங்கள் கருத்தை தனித்துக் காட்ட..”

 1. @அரபுத்தமிழன்

  //தமிழ்மண லோகோவை கீழேயோ அல்லது தலைப்புக்கு மேலேயோ எப்படி கொண்டு வருவது ?//

  1. முதலில் http://www.tamilmanam.net/tamilmanam/toolbar/blogger.html முகவரிக்கு சென்று அதில் கூறியபடி தமிழ்மணம் ஓட்டு பட்டையை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்.

  2. பிறகு உங்கள் டெம்ப்ளேட்டில்
  < tamilmaNam.NET toolbar code starts. Pathivu toolbar (c)2008 tamilmaNam.NET >
  என்பதிலிருந்து
  < tamilmaNam.NET toolbar code for Blogger ends. Pathivu toolbar (c)2008 tamilmaNam.NET >
  என்ற Code வரை உள்ளவற்றை cut செய்துக் கொள்ளுங்கள்.

  3. பிறகு <data:post.body/>
  என்ற Code-ஐ தேடி அதற்கு முன்னாலோ அல்லது பின்னாலோ Paste செய்யவும்.

  <data:post.body/> என்ற Code பதிவுக்கான code ஆகும்.

 2. @Jaleela Kamal
  //கொஞ்சம் பெரிய வேலை போல .கோட் தேடுவது தான் ரொம்ப சிரமம்.//
  எளிதான விஷயம் தான். code-ஐ தேட Cntrl+F அழுத்தவும்.

 3. @கக்கு – மாணிக்கம்
  @மதுரை பாண்டி
  @இளங்கோ
  @சரவணன்.D
  @சைவகொத்துப்பரோட்டா

  தங்கள் வருகைக்கும், கருத்துக்களுக்கும் நன்றி நண்பர்களே…!

 4. @Tamil Fa

  தங்கள் வருகைக்கும், கருத்துக்கும் நன்றி…

  உங்கள் ப்ளாக்கை பார்த்தேன். பயனுள்ளதாக இருந்தது.

 5. இது மட்டுமல்ல நீங்கள் எழுதி வரும் ஒவ்வொரு பதிவும் பயனுள்ளதாகவே இருக்கின்றன… எனக்கு ஒரு சந்தேகம்… எனது பதிவில் கருப்பு நிற பேக்ரவுண்ட் கொண்ட template வைத்திருக்கிறேன்… எனவே அதற்கு பொருத்தமாக ஆரம்பத்தில் இருந்து பதிவுகளை ஆரஞ்சு நிறத்தில் எழுதி வந்தேன்… தற்போது டெம்ப்ளேட் மாற்ற விரும்புகிறேன்… அதனால் எல்லா பதிவுகளிலும் உள்ள ஆரஞ்சு நிற எழுத்துக்கள் மாறுவதற்கு ஏதேனும் வாய்ப்பு உள்ளதா… எனது பதிவை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு விளக்கமாக பதிலளித்தால் சிறப்பாக இருக்கும்… நன்றி…

 6. @philosophy prabhakaran

  தங்கள் வருகைக்கு நன்றி நண்பரே..! தங்கள் பதிவை பார்த்தேன். தற்போது உள்ள டெம்ப்ளேட்டில் என்ன மாற்றம் செய்தாலும் அது புதிய டெம்ப்ளேட்டை பாதிக்காது. புது டெம்ப்ளேட்டில் கலர் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி தான் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் புதிய டெம்ப்ளேட்டை மாற்றினால் ஆரஞ்சு கலர் வராது.

  சில gadgets-ஐ காட்டி அதை வைத்து கொள்ள வேண்டுமா? அல்லது நீக்க வேண்டுமா? என்று கேட்கும். உங்களுக்கு விருப்பமானதை தேர்வு செய்யவும்.

 7. ரொம்ப நல்லா ஐடியாங்ணா. இந்த வீக் எண்டுல இதை போட்டுரணும் நம்ம பிளாகுல. நன்றி மீண்டும். 🙂

 8. சார்,

  ஒன்னுமே நடக்கல, உங்கள மாதிரி கணினி தெரிந்த ஆட்களுக்குதான் எளிது, நானும் முயற்ச்சி செய்து பார்த்துவிட்டேன். அலுத்துபோச்சு.

  எங்களுக்கு புரியரமாதிரி போடுங்க

  நன்றி.

 9. I have implemented this in my blog. Thanks a lotttt…. Few suggestions.

  I actually wanted to use the background color of "body" in my existing template. I couldnt find the closest color from your list.

  I downloaded "Quick HTML Color Picker" from download.com, which actually helps you to get the color codes/hex values of any color from the screen. I found this very useful. Wanted to share with you all.

  Also, In the border, instead of 2px, 1px looks good for my template. Just in case if anyone wants to use my style, here it is.

  background: #d4ebf8;
  border: 1px solid #4389bd;
  padding: 5px;

  Thanks a lot Abdul Basith. I will check out all other posts and improve my blogs. Keep up the good work.

 10. Abdul – I observed one strange thing. This works only if the comment-author name and the post-author name matches. Otherwise, it doesnt.

  For ex, in my blog http://prem82.blogspot.com, my profile name earlier was "Premkumar Masilamani". My last name was tough to few of my non tamil friends, so I changed to "Prem". Your code works for "Prem", not for my earlier name.

  I changed my profile name to "Premkumar Masilamani", now it works for old comments not the new one.

  Can you please research and give us a code that works, irrespective of my profile name?. Thanks again 🙂

 11. @Shafiq
  உங்கள் ப்ளாக்கை பார்த்தேன், நண்பரே!
  நீங்கள் ]]>< /b:skin> என்பதற்கு அடுத்து அந்த code-ஐ paste செய்துள்ளீர்கள் என நினைக்கிறேன். அதை சரி பார்க்கவும்.

 12. @Prem
  //how did you get this comment count as a bubble in the top right corner?//

  இறைவன் நாடினால், விரைவில் அதை பற்றி பதிவிடுகிறேன், நண்பரே!

  //Abdul – I observed one strange thing. This works only if the comment-author name and the post-author name matches. Otherwise, it doesnt.

  For ex, in my blog http://prem82.blogspot.com, my profile name earlier was "Premkumar Masilamani". My last name was tough to few of my non tamil friends, so I changed to "Prem". Your code works for "Prem", not for my earlier name.

  I changed my profile name to "Premkumar Masilamani", now it works for old comments not the new one.//

  ஆம், உங்கள் profile-ல் உள்ள பெயரும், பின்னூட்டம் இட்ட பொழுது இருந்த பெயரும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் இது வேலை செய்யும், நண்பரே!

  //Can you please research and give us a code that works, irrespective of my profile name?.//
  முயற்சி செய்கிறேன்..

  தங்கள் வருகைக்கும், கருத்துக்கும் நன்றி…!

 13. @அரபுத்தமிழன்

  //ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடியே சரியாயிடுச்சு//
  மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பா..

 14. //மேலே உள்ள Code-ல் கருப்பு நிறத்தில் உள்ள Code-ஐ தான் தேட வேண்டும். சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள Codes நீங்கள் புதிதாக சேர்க்க வேண்டும்// இதான் எனக்கு புரியவே இல்ல.

  தெளிவா சொல்லி கொடுத்துடுங்க!

 15. சந்தேகம்னா கேக்கலாம் தானே! டவுன்லோட் புல் டெம்ளேட் என்பதை க்ளிக் பண்ணுவது தவறு ஏற்பட்டால் அப்லோட் பண்ணுவதற்காக. தவறு நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுத்துடுங்க. நானும் ஒரு செய்து பார்த்து சொதப்பிட்டேன் 🙁 பாதியிலேயே நிக்குது 🙁

 16. //ஆமினா said…

  சந்தேகம்னா கேக்கலாம் தானே! //

  தாராளமாக கேட்கலாம்..

  //டவுன்லோட் புல் டெம்ளேட் என்பதை க்ளிக் பண்ணுவது தவறு ஏற்பட்டால் அப்லோட் பண்ணுவதற்காக. தவறு நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுத்துடுங்க. நானும் ஒரு செய்து பார்த்து சொதப்பிட்டேன் 🙁 பாதியிலேயே நிக்குது 🙁
  //

  தவறு ஏற்பட்டால்,
  Edit Html பக்கத்தில் Backup / Restore Template என்ற இடத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே Download செய்துள்ள உங்கள் டெம்ப்ளேட்டை கொடுத்து Uplaod பட்டனை அழுத்தினால் உங்கள் டெம்ப்ளேட் பழையபடி வந்துவிடும்.

  அதாவது நீங்கள் Download Full Template என்பதை கிளிக் செய்தபோது உங்கள் டெம்ப்ளேட் எப்படி இருந்ததோ அப்படி வந்துவிடும்.

 17. //ஆமினா said…

  //மேலே உள்ள Code-ல் கருப்பு நிறத்தில் உள்ள Code-ஐ தான் தேட வேண்டும். சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள Codes நீங்கள் புதிதாக சேர்க்க வேண்டும்// இதான் எனக்கு புரியவே இல்ல.

  தெளிவா சொல்லி கொடுத்துடுங்க!
  //

  சிகப்பு கலரில் உள்ள Codes உங்கள் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்காது. கருப்பு கலரில் உள்ள முதல் இரண்டு வரியை தேட வேண்டும். அந்த இரண்டு Code-களுக்கு பின்னால் சிவப்பு கலரில் உள்ள Code-களை paste செய்ய வேண்டும்.

  பிறகு மீண்டும்,
  </b:if>

  </dd> என்ற கருப்பு கலரில் உள்ள Code-களுக்கு பின்னால் </b:if> என்ற சிகப்பு கலரில் உள்ள Code-ஐ paste செய்ய வேண்டும்.

 18. //ஆமினா said…

  நானும் ஒரு செய்து பார்த்து சொதப்பிட்டேன் 🙁 பாதியிலேயே நிக்குது 🙁
  //

  சகோதரி, தங்கள் டெம்ப்ளேட்டை பார்த்தேன். நீங்கள் <b:skin> என்ற code-ற்கு முன்னால் அந்த Code-ஐ paste செய்துள்ளீர்கள் என நினைக்கிறேன். அங்கு paste செய்யக்கூடாது.

  ]]></b:skin> என்ற code-ற்கு முன்னால் அந்த Code-ஐ paste செய்ய வேண்டும்.

  சரி பார்க்கவும்.

 19. பாஷித்

  ரொம்ப தேங்க்ஸ்! இப்ப வச்சுட்டேன் சரியாச்சு. ஆனா என் ப்ளாக் மேலே உள்ள எழுத்து //.comment-body-author { background: 4C3333; border: 2px solid #666666; padding: 5px; }// போக என்ன செய்ய வேண்டும்.

  நேரம் கிடைக்கும் போது சொல்லுங்க.

  மீண்டும் ரொம்ப நன்றி பாஷித்

 20. //ஆமினா said..

  ….என் ப்ளாக் மேலே உள்ள எழுத்து //.comment-body-author { background: 4C3333; border: 2px solid #666666; padding: 5px; }// போக என்ன செய்ய வேண்டும்.//

  சகோதரி, நீங்கள் முதலில் தவறான இடத்தில் வைத்த அந்த //.comment-body-author { background: 4C3333; border: 2px solid #666666; padding: 5px; }// code-ஐ இன்னும் நீக்கவில்லை என நினைக்கிறேன்.

  <b:skin> என்ற Code-ற்கு முன்னால் உள்ள //.comment-body-author { background: 4C3333; border: 2px solid #666666; padding: 5px; }// என்ற Code-ஐ நீக்கிவிடுங்கள்.

 21. //ஆமினா said…

  நன்றி பாசித்!

  உடனுக்குடன் சந்தேகத்தை தீர்த்து வச்சுடுறீங்க! வாழ்த்துக்கள்
  //

  தங்கள் வருகைக்கும், கருத்துக்கும் நன்றி, சகோதரி…!

 22. உங்களுடைய பதிவுகள் அனைத்தும் பயனுள்ளவையாகவும் எளிமையாகவும் உள்ளன. வாழ்த்துகள். நண்பரே நான் எனது தளத்தில் இதை செய்து பார்த்தேன். ஏதும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை. ஆனால் உங்களின் நிரலும், நான் அதை கைக்கொண்ட விதமும் சரியாகவே படுகிறது. மற்ற பின்னூட்டங்களிலிருந்து பதிவை தந்தவரின் பின்னூட்டத்தை பிரிப்பதில் ஏதும் பிழை இருக்குமோ. நான் எனது பின்னூட்டத்தையும் மற்றவர்கள் அளிப்பது போல் தானே அளிக்க வேண்டும்?

 23. //Paji said…

  உங்களுடைய பதிவுகள் அனைத்தும் பயனுள்ளவையாகவும் எளிமையாகவும் உள்ளன. வாழ்த்துகள். நண்பரே நான் எனது தளத்தில் இதை செய்து பார்த்தேன். ஏதும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை. ஆனால் உங்களின் நிரலும், நான் அதை கைக்கொண்ட விதமும் சரியாகவே படுகிறது. மற்ற பின்னூட்டங்களிலிருந்து பதிவை தந்தவரின் பின்னூட்டத்தை பிரிப்பதில் ஏதும் பிழை இருக்குமோ. நான் எனது பின்னூட்டத்தையும் மற்றவர்கள் அளிப்பது போல் தானே அளிக்க வேண்டும்?//

  தற்போது உங்கள் ப்ளாக்கில் சரியாக வெக்கை செய்கிறது என நினைக்கிறேன்.

  தங்கள் வருகைக்கும், வாழ்த்துக்கும் நன்றி, நண்பா!

 24. நண்பரே, வணக்கம்.

  உங்கள் பதிவின் மூலமாக, எனது வலைப் பதிவை மெருகு படுத்திய நான், எனது கருத்தை தனித்து காட்டுவதற்காக நீங்கள் கூறிய செய் முறையை செய்து பார்த்தேன் ஆனால் colour code வேலை செய்யவில்லை. அதனால் colour codeஐ மாற்றி விட்டு background image codeஐ மாற்றி பார்த்த போது கீழ் கண்ட பிழைச் செய்தி வருகிறது
  "Your template could not be parsed as it is not well-formed. Please make sure all XML elements are closed properly.
  XML error message: The element type "b:if" must be terminated by the matching end-tag ". என்று வருகிறது. தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது இது சம்பந்தமாக கருத்து தெரிவிக்கவும்
  நன்றி
  அன்புடன்
  முனி பாரதி
  http://muneespakkam.blogspot.com/

 25. @Muni barathy

  நண்பா! தாங்கள் </b:if> என்ற Code-ஐ விட்டுவிட்டீர்கள் என நினைக்கிறான். அதனை சரி பார்க்கவும்.